Primati HTML?

Naslovnica ~ Ciljevi
HSS-SMZ Ciljevi stranke
Ciljevi stranke PDF Ispis E-mail

Politička deklaracija za 21. stoljeće Hrvatske seljačke stranke

U Zagrebu, 22. prosinca 2000.

Glavna skupština HSS-a koja je održana u Zagrebu, 22. prosinca 2000. godine na povijesnom prijelazu između 2. i 3. tisućljeća prilika je da se istakne 96. godišnje postojanje i neprekinuto djelovanje naše Stranke, koja je začeta u 19., a izrasla u 20. stoljeću na temelju vjekovnih iskustava, potreba i želja hrvatskog naroda za slobodom i neovisnošću, a koja je sebi kao krajnji cilj postavila uspostavu hrvatske državnosti, zasnovane na načelima slobode, pravice, jednakosti i mirotvorstva.

Te vjekovne težnje naroda oblikovao je genij braće Radić shvativši već krajem 19. stoljeća da je seljaštvo ne samo dugostoljetni stvaratelj i čuvar temelja hrvatskog kulturnog i narodnog identiteta, nego u uvjetima početka 20. stoljeća i glavna potencijalna politička snaga koja može ostvariti ta načela. To poglavito zato što je tijekom čitave narodne povijesti hrvatsko seljaštvo očuvalo svoj tradicionalni moral, jezik, prostor i sve do danas hranilo, branilo i obranilo svoju domovinu, a time ujedno i nacionalni identitet.. Istovremeno je ostajalo privrženo vjekovnom vjerovanju hrvatskog društva. Povijesno gledajući, vjera je po Radiću bitni temelj hrvatske kulture i približavanja svijetu u kojem se ljude oslobađa prodiranjem svijetla u tamu. Tako se jača tolerancija i ljudsko pristajanje uz ideale poštenja i pravde. Zbog toga crkva ima značajnu ulogu u razvoju hrvatskog društva.

HSS je ponosan što je na tim temeljnim mislima nauka braće Radić i na osnovi velike dalekovidnosti njihove i njihovih nasljednika, dr. Vladka Mačeka, dr. Jurja Krnjevića sve do današnjeg izabranog vodstva Stranke, ustrajao gotovo cijelo stoljeće i što na takvim idealima zasniva svoju politiku u novoj eri, u kojoj je ujedinjeni hrvatski narod smogao snage i sposobnosti da ostvari svoju državnu slobodu i da uđe u Europu i svijet pod svojim vlastitim povijesnim imenom.

I onda kada smo cijelo XX. stoljeće, dakle manje više čitav naš politički vijek, proveli u oporbi prema događajima koje su nam oni jači nametnuli na našoj zemlji, bilo je to konstruktivno idejno služenje idealima demokracije i mira među ljudima, kao i narodnom suverenitetu koji se željelo ostvariti u slobodnoj hrvatskoj državi, otporu sili u službi tuđih interesa, gospodarskom napretku i društvenoj pravdi. Izgrađivali smo i izgradili vlastite institucije za izvršavanje najprečih zadataka, za kulturnu razmjenu i suradnju u građenju mostova sa svim ljudima dobre volje. Sve to na iskustvenoj zbilji, protiv obmana i utopija, za politički pragmatizam i humani odgoj.

Danas je ipak postalo očigledno da je unatoč dugotrajne borbe i velikih žrtava bilo čak lakše ostvariti državu, nego je urediti na temeljima nauka braće Radić i ideala koje je u svoje političke temelje ugradio HSS putem svojih poznatih povijesnih dokumenata – od nacrta Ustava nezavisne seljačke republike Hrvatske iz 1921. godine, putem svojih programskih deklaracija, osobito one donesene jednoglasno na Skupštini ujedinjenja različitih dijelova sljedbenika radićevske misli 25. svibnja 1991., a i Konvencije tako udruženog i obnovljenog HSS-a od 16. lipnja iste godine.

Do 2000. godine HSS je kao uporna, ali i konstruktivna oporba uspio da svojim stalnim obnavljanjem i jačanjem dobija i sve veći utjecaj na slabljenje, a onda i ukidanje vladajućih jednostranačja i na ugradnju svojih stajališta u hrvatsku politiku, što mu je u znatnoj mjeri uspjelo na izborima 3. siječnja 2000. godine. Tada je putem oporbene suradnje koju je dobrim dijelom i sam pokrenuo i omogućio, stigao do sudjelovanja u vlasti na temelju koalicije šest demokratskih stranaka, i to na osnovi zajedničke političke platforme u koju su ugrađeni i najvažniji programski zahtjevi HSS-a. Kasniji lokalni izbori potvrđuju u cjelini da je takav HSS izvrsno prihvaćen u biračkom tijelu.

Nova vlast funkcionira tek nepunu godinu dana, u kojoj je morala identificirati kritično stanje države i udariti temelje izlasku iz političke, gospodarske, socijalne i jednom rječju moralne krize u koju je Hrvatska bila bačena katastrofalnim četvorogodišnjim ustaškim i četrdesetpetogodišnjim komunističkim režimima, a poslije toga samoizolacionističkom međunarodnom politikom, gospodarskim i drugim kriminalom i nemoralom. Sve je to proizvelo teško socijalno stanje koje je tijekom 60 godina ugrožavalo i same temelje hrvatske zajednice, i u kome su takvim nesretnim i nesređenim stanjem posebno bili pogođeni seljaci i radnici, a onda i srednji stalež i umirovljenici.

Bio na vlasti ili u oporbi, bio u koaliciji ili ne, HSS će i dalje ustrajati na odlučnom, ali konstruktivnom građenju političke, socijalne i kulturne Hrvatske u smislu svojih temeljnih opredjeljenja, a to su:

  1. HSS drži da je ulazak Hrvatske u svjetske integracijske procese neophodan, jer je pretpostavka aktivnom sudjelovanju na međunarodnom tržištu roba, rada i kapitala, te političkog i kulturnog stvaralaštva. U protivnom kao malena i izolirana zemlja, izgubili bismo mogućnost partnerskog odnosa s međunarodnom zajednicom i postali bismo samo objekt međunarodnih interesa. Jer Hrvatska treba biti dio svijeta i svaki stanovnik naše zemlje mora od toga imati koristi. Za Hrvatsku je bitno očuvanje državne samostalnosti, ali nikako u smislu izolacije od međunarodne zajednice, nego naprotiv što užom suradnjom s njome, jer je to jedina mogućnost da se dogovorima otklone neke nasljeđene teškoće u toj suradnji i ulasku Hrvatske u krug europske civilizacijske cjeline. U tom smislu obvezna je uspostava takve suradnje s međunarodnim sudom u Haagu, koja će jamčiti punu suverenost Hrvatske, ali i s nje skinuti svaku sumnju da pod izlikom obrane Domovinskog rata štiti i one koji su eventualno zlorabili njegovo značenje i žrtve poginulih i stradalih za svoje nečasne svrhe. HSS smatra da je obrana zemlje pravo i dužnost svakog naroda, ali i da za zločin, ma iz kojeg razloga bio počinjen mora odgovarati onaj koji ga je počinio.
  2. Naše je ustrajanje na tržišnoj privredi i na privatnom vlasništvu kao njezinom bitnom temelju neosporno i neporecivo. Mi nismo ni lijevi ni desni, što znači da smatramo i tražimo da privatna inicijativa u režimu slobode bude glavni pokretač gospodarskih zbivanja, na kojima će država obavljati nadzor u skladu s pravednim socijalnim zakonima. Vodi nas u tome potreba da ova država funkcionira bolje i svrsishodnije, te da pomaže stvaranje novog bogatstva, a ne diobu stare bijede. Veliki preokret na kojem HSS intezivno radi sastoji se u preoblikovanju seljačkih obiteljskih gospodarstava koja moraju biti socijalne, a osobito kulturne temeljne društvene jedinice hrvatskog naroda, ali posebno i izuzetno važan dio ukupne gospodarske cijeline Hrvatske. HSS smatra nužnim stvoriti čvrstu vezu između poljoprivrednih (ratarskih, stočarskih, voćarskih, šumarskih, ribarskih i drugih proizvođača iz područja primarne proizvodnje), te preradbenih i prodajnih sudionika na tržištu i to u punom interesu i proizvođača i potrošača. U tom će smislu HSS odlučno predlagati i podupirati sve napore da se selo kao cjelina, putem zadrugarstva i na druge načine, ojača kao jedna od temeljnih društvenih jedinica, osobito u pogledu njegove samoupravne funkcije. Tome se pridružuje i veliki interes HSS-a za razvitak i jačanje malog i srednjeg poduzetništva, što može biti vrlo važno i za seljačka gospodarstva, ali i za gospodarstvo u cjelini.
  3. Smanjenje nezaposlenosti koje se zbog teškog naslijeđenog stanja i dalje pogoršava novim stečajevima zbog ranije nastalog teškog gospodarskog stanja te kriminala i zloupotreba, prioritetan je zadatak. HSS će sve poduzeti da se dosadašnji stečajevi što prije okončaju na racionalni i pravedni način, kako bi se olakšalo preustrojstvo poduzeća, koja proizvode gubitke i gdje je radnik posebno ugrožen. U svakom slučaju HSS odlučno podupire tezu da je jedina prava i konačna obrana od nezaposlenosti otvaranje novih radnih mjesta, što znači razvoj.
  4. U vezi s time HSS podržava konstruktivnu ulogu sindikata na tom i drugim područjima njihove djelatnosti, ako se ona usmjerava na pravičnost u odnosima rada i kapitala. Međutim HSS neće prihvatiti nerealne procjene uloge kada se time ruši politika maksimalne štednje. HSS se protivi ucjenama vlasti u času kada ona ima teško rješive proračunske, razvojne i druge naslijeđene probleme, koji se ne mogu otkloniti bez izvjesnih odricanja. U tom će pogledu HSS i dalje inzistirati da odricanja budu podjednako raspodjeljena i da socijalno najslabiji budu u što većoj mjeri zaštićeni. Slobodni ljudi, sasvim naravno, rade bolje nego bespravni. Nova hrvatska vlast ima sada priliku organizirati i raspodijeliti radnu proizvodnju u slobodi. Totalitarni način vladanja bio je u očitoj suprotnosti s potrebama hrvatskog gospodarskog razvitka i mogao se održavati samo prisilom. Sigurnost za čovjeka koji radi mora počivati na svijesti o pravima i dužnostima, jer valja ostvarivati demokratsku solidarnost protiv totalitarnog normativizma, u spoznaji da treba proizvesti dobra prije nego što ih se može pravedno podijeliti.
  5. HSS smatra da treba zaštiti umirovljenička prava, jer su ona stečena nakon čitavog jednog radnog vijeka koji je pridonio boljitku Hrvatske i stekao zakonsku podlogu. Ma kako bila teška ekonomska situacija, umirovljenici imaju pravo na ono što su svojim radom zaslužili. S time u vezi zdravstveno osiguranje mora postati jedna od osnovnih briga države, i to ne samo u smislu prava na medicinsku njegu koja iz njega izvire, nego kao temelj zajedničke brige za zdravlje naroda i svakog pojedinca. Medicinska racionalizacija u upotrebi i primjeni lijekova, te briga oko prevencije bolesti, neophodni je dio zdravstvene strategije XXI. stoljeća u suzbijanju starih i liječenju novih oboljenja.
  6. Budući da živimo u doba razvijene tehnologije i znanosti, HSS posebno ističe značenje znanja za cijelo društvo i svakog pojedinca. Svjesni da će važnost znanja tijekom razdoblja koje je pred nama biti sve veća i da će ljudsko znanje biti temeljni kapital iz koga će proizlaziti vrijednosti i bogatstva društva, HSS će ulagati najveće napore da prosvjeta, znanost, tehnologija i kultura steknu primjereno mjesto u društvu.
  7. Sport ima u svemu tome svoju odgojnu i humanu stranu kao faktor jačanja narodne energije za nove zadatke. Treba ga približiti narodu, tim više što kod Hrvata postoji izraziti talent za afirmaciju na tom području. U sportu mora vjerovanje u sebe, kao i pouzdanje u uspjeh ustrajnim i marljivim radom, poraziti raznovrsne manipulacije kojima je naročito u novije vrijeme ta aktivnost u nas zaražena.
  8. Za djelovanje i društveni učinak HSS-a vrlo je važna i korisna njegova orijentacija na rad u širinu, usmjeren prema pojedinim važnim skupinama članstva.
  9. Tako je od iznimne važnosti interesna organizacija Hrvatski seljački savez, koja je već stekla priznanje kao najjača seljačka udruga u Hrvatskoj i postala moćni instrument društvenih stremljenja seljaštva prema svim drugim društvenim partnerima, a i prema Vladi. Iako najstarija hrvatska stranka s gotovo stoljetnim neprekinutim kontinuitetom HSS čini napore da u svoje redove i stajališta ugradi što više mladog duha i srca. Zato je osnovao i svoje odgovarajuće organizacije Klub mladih i Sveučilišnu organizaciju. Ove organizacije omogućuju pomlađivanje Stranke i širenje utjecaja HSS-a među mladima, a mladima daju mogućnost da se izbore za svoje interese. Strukturu članstva HSS-a poboljšava njegova organizacija žena “Hrvatsko srce”, koja se širi i uključuje žene u rješavanje ne samo njihovih, nego i ukupnih pitanja hrvatske politike.
  10. U svoje prioritete HSS ubraja i zaštitu čovjekove okoline, jer je nesumnjivo da je to opći interes narodne, a i međunarodne zajednice. Sigurno je da HSS vidi u tome i veliki interes sela i seljačkih gospodarstava. Gospodarski izgledi koje pruža proizvodnja zdrave, nezagađene hrane tolike su i tržišno, a ne samo moralno očite, da ih nijedna vlast u kojoj sudjeluje HSS ne smije zanemariti. Dakako, da ekološka politika zadire i šire u druge segmente društvenog života i vjerovanja, naročito u okvire industrijske proizvodnje i industrijalizacije pa će HSS davati punu podršku odgovarajućoj zaštitnoj politici. Nikada ništa neće moći zamjeniti prirodu i čovjeka, koji u njoj prirodno živi i privređuje ono što mu je potrebno za život.

Smisao i sadržaj ove Deklaracije, koja je obuhvatila samo neka ponajvažnija područja djelovanja HSS-a, ne sadrži u sebi jeftina obećanja već ide za preuzimanjem odgovornosti i obveze Stranke i ukupnog njezinog članstva da svim svojim mogućnostima i sposobnostima djeluju na oživotvorenju ukupnih trajnih i ovdje posebno istaknutih programskih ciljeva, koje može ostvariti u konačnici samo cjelokupan i složan narod zajedničkim naporima, jer ovo nisu pitanja i odgovori samo za HSS, nego i za sve građana Republike Hrvatske. HSS razumljivo smatra da je pravi napredak moguć samo na temelju odgoja ljudi kritičnog duha, što je za nas pravi cilj školovanja koje ne samo da ucjepljuje znanje nego i pomaže obitelji u najvažnijem zadatku kovanja čovjeka i stvaranja karaktera. To odgovara Radićevom geslu: “Prosvjetom k slobodi”, jer u slobodi je moć izgradnje.

U politici se svašta može, ali svašta ne bi smjelo biti i dozvoljeno. Država nije tek priča o dobivenim i izgubljenim ratovima, nego postojano nasljedstvo u kulturi služenja narodnim interesima. Nije dosta upozoravati na zlo. Treba za njega naći i lijeka. Kopromisi traže minimum slaganja, a stvaralačka politika maksimum ostvarenja. Ono staro na sreću više ne vlada, a ono novo na – na nesreću –još ne vlada. Pomozimo da čim prije i potpunije prevlada onako kako to naš program traži i očekuje. Uostalom, tako su učili i radili i naši utemeljitelji braća Radić: pokazali su kako treba sijati sjeme i njegovati biljku, a na nama je da učinimo sve za dobru žetvu.