Primati HTML?

Milan Herceg PDF Ispis E-mail
Herceg Milan Herceg potpredsjednik ŽO HSS SMŽ i predsjednik GO HSS Petrinja

Rođen 24.05.1965. u Sisku.

Osnovnu školu i djetinjstvo proveo sam u Prnjavoru Čuntičkom . Srednju školu završio sam u Petrinji kao i višu pedagošku (smjer odgajatelj).

Bio sam dugogodišnji djelatnik POU Hrvatski dom u Petrinji gdje sam radio na poslovima organizacije kulturnih aktivnosti. Aktivan sam član DVD Petrinja, lovačke udruge „Lještarka“ Jabukovac.

Zadnjih 30-tak godina bavim se i Kulturno umjetničkim amaterizmom ( voditelj sam folklornog ansambla u gradu Petrinji).Obnašao sam i dužnost  ravnatelja POU Hrvatski dom Petrinja.

Dragovoljac sam i veteran domovinskog rata (1991-1995) gdje sam jedno vrijeme obavljao dužnost zapovjednika postaje u centru za motrenje.

 Aktivno sam uključen i u politički rad Hrvatske Seljačke Stranke. Treći mandat za redom obnašam dužnost predsjednika gradske organizacije kao jedne od najbrojnijih i najuspješnijih  u Županiji. Potpredsjednik sam HSS-a Sisačko-moslavačke županije od 2009. godine. Angažirao sam se na osnivanju asocijacija unutar GO HSS-a (Mladih,“Hrvatskog sokola „ te „Hrvatskog srca“).

Na zadnjim lokalnim izborima postigli smo odlične rezultate te sada obnašam dužnost zamjenika gradonačelnika grada Petrinje.

Član sam Nadzornog odbora HSS-a na državnom nivou.